Stanislav Bodinger

Váš kanalizačný servis Bratislava

Stanislav Bodinger

Váš kanalizačný servis Bratislava

Krtkovanie a čistenie kanalizácie

Bratislava

Máme riešenie aj tam, kde iní zlyhali.

Je pre nás dôležité, aby sme vyriešili problém k Vašej spokojnosti. Naše služby ponúkame v rámci celého Bratislavského okresu.

Poskytujeme komplexné služby v oblasti krtkovania a čistenia kanalizácie. Využívame najmodernejšiu techniku, akou je aj monitoring kanalitácie kamerou. Práve tento spôsob je ideálny pre zistenie stavu potrubia, odhalenie nečistôt, usadenín, ako aj miesta úplného upchatia potrubia. Po jeho odstránení Vám vyhotovíme DVD záznam o priechode kanalizácie.

V rámci služieb ponúkame aj opravy revíznych šácht. Tie sú súčasťou kanalizačných sietí. Jedná sa o šachty, kde sú samospádom odvádzané splašky. V rámci šachty je možné kontrolovať rúry z vnútra. Práve tieto šachty sú často upchávané a preto je ich čistenie nutné na pravidelnej báze.

Kontakt
Čistenie kanalizácie Bratislava

Naše služby

KrtkovanieSpolupráca


Bytové družstvo Petržalka
  • Budatínska 1, 85101 Bratislava / Od roku 2004 /

H - Probyt s.r.o.
  • Povraznícka 4, 811 05 Bratislava

Diamond Hotels Slovakia, s.r.o.
  • Hodžovo námestie 568/2, 811 06 Bratislava

Bratislavská správcovská spoločnosť, s. r. o.
  • Rusovská cesta č. 36, 851 01 Bratislava

Würth International Trading s.r.o.
  • Rybničná 40/A, 83107 Bratislava

Sme Vám k dispozícii v pracovných dňoch od 7:00 do 17:00 a cez víkendy len v akútnych prípadoch.