Čistenie tlakovým combi vozidlom Smart Combi

Nový SmartCombi je najvýhodnejšia a najkompatibilnejšia kombi jednotka v Európe. SmartCombi sa jednoducho montuje na podvozok, príves s dvoj-montážou, alebo korbu vozidla. Konštrukcia jednotky je vysoko kompaktná a pohyblivá, táto vlastnosť jej umožňuje pohybovať sa v mestách, starých centrách miest a parkovacích plochách.

 • kanalizačné prípojky,
 • ležaté kanalizácie,
 • zberné potrubia do DN 500 mm.

Čistíme:
 • rotačné,
 • frézovanie stien z potrubí,
 • vyberanie štrku z potrubí, blata, piesku, rôzne nánosy,
 • odstraňovanie koreňov.

Čistenie uličných vpustí
 • odčerpávanie tukov a olejov z gastronomických zariadení (z lapačov),
 • odsávanie tukov z čističky odpadových vôd,
 • odsávanie štrku a nánosy z kanalizačných potrubí,
 • následné spracovanie odpadov na skládku podľa rozsahu,
 • odčerpávanie vody z pivničných priestorov po havarii kanalizácie, kúrenia, vody a daždovej vody.
Sme Vám k dispozícii v pracovných dňoch od 7:00 do 17:00 a cez víkendy len v akútnych prípadoch.