01 Prečisťovanie prečerpávačiek
s našimi strojmi vám vyriešime odčerpanie a čistenie nádrží, šácht, žľabov, dažďových vpustí, ČOV prečerpávačiek a pod.
02 Čistenie kanalizácií
Čistenie strešných a dažďových zvodov, kanalizačných prípojok a kanalizačných stúpačiek - ležatá kanalizácia.
03 Čerpanie vody
po havárii kanalizácie, vody, kúrenia zo zatopených pivničných a nebytových priestorov, z výťahových šácht a pod. Vodu odčerpáme kalovými čerpadlami, vákuovým odsávaním, priemyselnými vysávačmi.
04 Lapače tukov
poskytujeme čistenie lapačov tukov v reštauráciách, väčších a menších jedální, bufetov a iných stravovacích zariadení.
05 Monitoring kanalizácie
v prípade upchatého potrubia vám vďaka kamere vieme presne diagnostikovať problém. Po jeho odstránení Vám vyhotovíme DVD záznam o priechode kanalizácie.
06 Záznam na DVD
pokiaľ vám neodteká potrubie je v ňom viac častí, kde by mohol byť problém. Zmonitorujeme ho a dodáme DVD záznam. V prípade potreby aj písomný pracovný záznam pre bytové družstvo.
07 Lokalizovanie
v prípade, že neviete kde sa vaša kanalizácia nachádza, ponúkame vám službu lokalizácie - vyhľadávanie kanalizačného potrubia. Rovnako ako aj smer a jeho hĺbku. Lokalizovanie určujeme na základe rádiodetekcie.
08 Opravy revíznych šácht
revízne šachty sú súčasťou kanalizačných sietí. Jedná sa o šachty, kde sú samospádom odvádzané splašky. V rámci šachty je možné kontrolovať rúry z vnútra. Práve tieto šachty sú často upchávané a preto je ich čistenie nutné na pravidelnej báze.
09 Frézovanie potrubí
pri monitorovaní potrubia sa často zistia hrubé nánosy, ktoré upchávajú potrubie. Sú natoľko odolné, že ich odstraňujeme pomocou frézovania. Napríklad korene v potrubí.
10 Vysokotlakové čistenie
jedná sa o čistenie stien potrubia od usadenín, mastnôt, tukov, štrku, blata a ílu. Čistenie kanalizácie týmto spôsobom predĺži životnosť kanalizácie.
11 Vodoinštalatérske a kurenárske práce
jedná sa o práce od malých opráv, výmenu batérií, ventilov, až po väčšie opravy a demontáže potrubia, výmeny vykurovacích telies a pod.
Sme Vám k dispozícii v pracovných dňoch od 7:00 do 17:00 a cez víkendy len v akútnych prípadoch.